Minutes from latest tenant meeting

Hello!

Below you will find the minutes from the last tenant meeting that took place on 31 / 10-21. Due to the low number of participants, the meeting could not be declared decision-making, which means that you as members have 14 days to appeal the decisions made at the meeting and a new meeting will be held. If no appeal is made, the decisions remain and no new meeting will be held.

The appeal is made by sending an email to fr@fortroenderadet.se.

Protocol – 2021-10-31

Extra tenant meeting 12/12

Förtroenderådet calls for an extra tenant meeting to, among other things, fill the vacant positions on the board. We are in great need of members who want to get involved in the Förtroenderådets board so that we can continue to run our business and keep our rooms open next year.
 
We hope that you can attend the meeting where you will have the opportunity to ask questions. If you are curious about what it means to sit on the board, you can email us at: rekrytering@fortroenderadet.se.
 

Tenant meeting 31/10

**ENG BELOW**
Förtroenderådet bjuder nu in till hyresgästmöte den 31 oktober 2020 kl 12:00.
Vi bjuder de som närvarar vid mötet på lagom mängd bakismat (pizza) och återställare efter mötet.
Vid hyresgästmötet kommer frågor om ansvarsfrihet för förra årets styrelse, val av ledamöter för 2021 att tas upp, vi kommer även fastställa Förtroenderådets medlemsavgift för nästa år. Givetvis kommer det även finnas möjlighet för att ta upp motioner eller egna frågor. (instruktioner för hur du väcker en motion finns i kallelsen som skickades på mail)
Självfallet kommer det också gå att vara med på mötet digitalt, för att få en bra bild av hur många som vill vara med på länk eller vara med fysiskt ser vi gärna att du svarar på det här: https://forms.gle/z4RcE93sumdUDsYt6
Efter mötet håller vi pub där vi även bjuder på pizza till de som varit med på mötet.
Var: FRitids på Gibraltargatan 78 (till höger om trappan upp till receptionen)
När: lördag 31 oktober kl 12:00
Facebook event: https://fb.me/e/1A7zwb78Y
 
**ENG**
 
Förtroenderådet now invites you to the tenant’s spring meeting on October 31, 2020 at 12:00.
At the tenants’ meeting, questions about discharge for last year’s board, as well as the election of representatives for 2021, and the membership fee for 2021, will be raised. Of course, there will also be the opportunity to take up your own questions or raise motions (instructions on how to raise a motion are found in the email that has been sent out regarding the meeting).
We will of course also provide a Zoom link for those who cannot attend the meeting in person. We’d also like you to fill in if you will attend the meeting in person or by zoom so we can get an idea of how many will attend. Please register your intent here (you are of course free to change your mind at a later date): https://forms.gle/z4RcE93sumdUDsYt6
After the meeting we will offer free food and drinks to the tenants present at the meeting.
Where: FRitids on Gibraltargatan 78 (to the right of the stairs up to the reception)
When: Saturday, October 31 at 12:00.
Facebook event: https://fb.me/e/1A7zwb78Y