Tenant Meeting 6/3 2022

**ENG BELOW**
 
Förtroenderådet bjuder nu in till hyresgästmöte den 6 mars 2022 kl 16:00.
Vi bjuder de som närvarar vid mötet på mat, mer info ang matpref kommer.
Vid hyresgästmötet kommer frågor om ansvarsfrihet för förra årets styrelse, val av valberedning för 2021 att tas upp och revisorn kommer ge ett utlåtande över det gångna året. Givetvis kommer det även finnas möjlighet för att ta upp motioner eller egna frågor. (instruktioner för hur du väcker en motion finns i kallelsen som skickades på mail)
 
Var: FRitids på Gibraltargatan 78 (till höger om trappan upp till receptionen)
När: söndag 6 mars kl 16:00
 
Är du intresserad av att göra din röst hör? Fyll gärna i formulär nedan så vi kan uppskatta antalet deltagare: 
https://forms.gle/Q6Znki8nLKSmBPo6A
 
**ENG**
 
Förtroenderådet now invites you to the tenant’s spring meeting on March 6th, 2022 at 16:00.
At the tenant meeting, we will discuss the discharge of last year’s board, as well as the election of the nomination comittee. Finally, the auditor will give his thoughts on the economic report of 2021. Of course, there will also be the opportunity to take up your own questions or raise motions (instructions on how to raise a motion are found in the email that has been sent out regarding the meeting).
 
Where: FRitids on Gibraltargatan 78 (to the right of the stairs up to the reception)
When: Sunday, March 6th at 16:00.
 
Are you interested in geting your voice heard? Please fill out this form so we can estimate the number of participans:
https://forms.gle/Q6Znki8nLKSmBPo6A
post

Flyttstädning

Som ni kanske hört/läst har rutinerna kring flyttstädningen har varit under diskussion.
 
Så modellen ser ut idag så gör städfirman en städbesiktning efter att hyresgästen lämnat lägenheten. Brister som går att åtgärdas på mindre än 30 minuter åtgärdas på bekostnad av Chalmers Studentbostäder (CSB). Av de 1000 personer som flyttar ut per år debiteras endast ca 70 för extra städ. Dessa ca 70 ärenden har CSB granskat noga, med krav på dokumentering av bristerna innan den utflyttande faktureras för något. Om CSB bedömer att städfirman har haft fel debiteras inte den utflyttande. För de flesta fungerar modellen bra då CSB står för de många men mindre åtgärder som utförs. Men för de som blir debiterade så känns det självklart inte rätt att det är samma personer som besiktigar och åtgärdar problemen.
 
Det är tydligt att det finns ett problem med modellen, någonting som CSB håller med oss om nu när de har fått eran feedback. CSB är faktiskt väldigt måna om att alla som bor hos dem ska tycka om att göra det. Men de problem som existerar kan de inte göra någonting åt om de inte känner till de. T.ex. har de fått många färre klagomål på den nuvarande modell än deras tidigare modell när bovärdarna besiktigade och de utflyttande fick chanser på sig att städa om. Det är därför viktigt att ni skriver till CSB (eller oss) om problem som ni upplever.
 
CSB har redan påbörjat arbetet med att ändra modellen, men förändring kommer inte på en natt. Vi har regelbunden kontakt med CSB och kommer fortsätta försöka hitta en både rättvis och effektiv modell tillsammans.

FRitids is reopened

We have decided to reopen FRitids (the party room) but with some smaller restrictions and new procedures. 

  1. The maximum number of people is reduced to 45 people including hosts. 
  2. The doors should be opened 30 minutes before the inspection so that the room ventilates properly and reduces the risk for the members in FR.
  3. It is mandatory to attend the inspection so that you can do some complimentary cleaning if needed.