post

Flyttstädning

Som ni kanske hört/läst har rutinerna kring flyttstädningen har varit under diskussion.
 
Så modellen ser ut idag så gör städfirman en städbesiktning efter att hyresgästen lämnat lägenheten. Brister som går att åtgärdas på mindre än 30 minuter åtgärdas på bekostnad av Chalmers Studentbostäder (CSB). Av de 1000 personer som flyttar ut per år debiteras endast ca 70 för extra städ. Dessa ca 70 ärenden har CSB granskat noga, med krav på dokumentering av bristerna innan den utflyttande faktureras för något. Om CSB bedömer att städfirman har haft fel debiteras inte den utflyttande. För de flesta fungerar modellen bra då CSB står för de många men mindre åtgärder som utförs. Men för de som blir debiterade så känns det självklart inte rätt att det är samma personer som besiktigar och åtgärdar problemen.
 
Det är tydligt att det finns ett problem med modellen, någonting som CSB håller med oss om nu när de har fått eran feedback. CSB är faktiskt väldigt måna om att alla som bor hos dem ska tycka om att göra det. Men de problem som existerar kan de inte göra någonting åt om de inte känner till de. T.ex. har de fått många färre klagomål på den nuvarande modell än deras tidigare modell när bovärdarna besiktigade och de utflyttande fick chanser på sig att städa om. Det är därför viktigt att ni skriver till CSB (eller oss) om problem som ni upplever.
 
CSB har redan påbörjat arbetet med att ändra modellen, men förändring kommer inte på en natt. Vi har regelbunden kontakt med CSB och kommer fortsätta försöka hitta en både rättvis och effektiv modell tillsammans.

Extra tenant meeting 12/12

Förtroenderådet calls for an extra tenant meeting to, among other things, fill the vacant positions on the board. We are in great need of members who want to get involved in the Förtroenderådets board so that we can continue to run our business and keep our rooms open next year.
 
We hope that you can attend the meeting where you will have the opportunity to ask questions. If you are curious about what it means to sit on the board, you can email us at: rekrytering@fortroenderadet.se.
 

Rent negotiations for 2021

Rent negotiations for the 2021 years rents are closed.

We are pleased to announce that rents for 2021 will remain unchanged. We and Chalmers Studentbostäder agreed on this during the autumn’s rent negotiations together with the rents for the new building ”Emilsbro” at Emilsborg and determined the internet fee.

Closing the party room

We at Förtroenderådet, together with Chalmers Studentbostäder and the tenants attending the tenant meeting, have come to the conclusion to close the party room until further notice. This is, as you might know, due to the new restrictions from the public health agency and the increase of infected people. We also, as an organisation have a responsibility to make sure our members working with us are safe and don’t get exposed to any risk or harm.

FRee beach volleyball 8/11

Our activity plans this year for you tenants has for some reasons been hard to execute – think you know why…
But we still want to do something fun for you and that’s why we are inviting you to come and play beach volleyball with us and other tenants!
Price: Free!
Where?: Beachcenter in Kviberg, Krutvägen 6.
When?: 8/11 11:00
DEADLINE: 1/11 16:00.
APPLY HERE: https://forms.gle/vHAN6KzgWuj8W7898
Facebook event: https://fb.me/e/gbrPYY2M7

Tenant meeting 31/10

**ENG BELOW**
Förtroenderådet bjuder nu in till hyresgästmöte den 31 oktober 2020 kl 12:00.
Vi bjuder de som närvarar vid mötet på lagom mängd bakismat (pizza) och återställare efter mötet.
Vid hyresgästmötet kommer frågor om ansvarsfrihet för förra årets styrelse, val av ledamöter för 2021 att tas upp, vi kommer även fastställa Förtroenderådets medlemsavgift för nästa år. Givetvis kommer det även finnas möjlighet för att ta upp motioner eller egna frågor. (instruktioner för hur du väcker en motion finns i kallelsen som skickades på mail)
Självfallet kommer det också gå att vara med på mötet digitalt, för att få en bra bild av hur många som vill vara med på länk eller vara med fysiskt ser vi gärna att du svarar på det här: https://forms.gle/z4RcE93sumdUDsYt6
Efter mötet håller vi pub där vi även bjuder på pizza till de som varit med på mötet.
Var: FRitids på Gibraltargatan 78 (till höger om trappan upp till receptionen)
När: lördag 31 oktober kl 12:00
Facebook event: https://fb.me/e/1A7zwb78Y
 
**ENG**
 
Förtroenderådet now invites you to the tenant’s spring meeting on October 31, 2020 at 12:00.
At the tenants’ meeting, questions about discharge for last year’s board, as well as the election of representatives for 2021, and the membership fee for 2021, will be raised. Of course, there will also be the opportunity to take up your own questions or raise motions (instructions on how to raise a motion are found in the email that has been sent out regarding the meeting).
We will of course also provide a Zoom link for those who cannot attend the meeting in person. We’d also like you to fill in if you will attend the meeting in person or by zoom so we can get an idea of how many will attend. Please register your intent here (you are of course free to change your mind at a later date): https://forms.gle/z4RcE93sumdUDsYt6
After the meeting we will offer free food and drinks to the tenants present at the meeting.
Where: FRitids on Gibraltargatan 78 (to the right of the stairs up to the reception)
When: Saturday, October 31 at 12:00.
Facebook event: https://fb.me/e/1A7zwb78Y

FRitids is reopened

We have decided to reopen FRitids (the party room) but with some smaller restrictions and new procedures. 

  1. The maximum number of people is reduced to 45 people including hosts. 
  2. The doors should be opened 30 minutes before the inspection so that the room ventilates properly and reduces the risk for the members in FR.
  3. It is mandatory to attend the inspection so that you can do some complimentary cleaning if needed.

New cultivation boxes!

A big thank you to all tenants that helped us with the heavy work and we hope that you will enjoy the new cultivation boxes!

If anyone would like to use one of the boxes you have to send an email to odling@fortroenderadet.se and you’ll get further details of how it works.

FRitids closed for now…

Hi!

We have decided to close the party room FRitids for the time being due to the COVID-19 outbreak. The restrictions from authorities state that gatherings with more than 50 people are forbidden and to make it easier for people to follow this we close FRitids completely. We also don’t want to expose those in Förtroenderådet that does the inspections after every party.

We will update you when the party room will be available again, but don’t count on it being open until next autumn. 

Best regards, FRitids-responsible