Tenant Meeting 6/3 2022

**ENG BELOW**
 
Förtroenderådet bjuder nu in till hyresgästmöte den 6 mars 2022 kl 16:00.
Vi bjuder de som närvarar vid mötet på mat, mer info ang matpref kommer.
Vid hyresgästmötet kommer frågor om ansvarsfrihet för förra årets styrelse, val av valberedning för 2021 att tas upp och revisorn kommer ge ett utlåtande över det gångna året. Givetvis kommer det även finnas möjlighet för att ta upp motioner eller egna frågor. (instruktioner för hur du väcker en motion finns i kallelsen som skickades på mail)
 
Var: FRitids på Gibraltargatan 78 (till höger om trappan upp till receptionen)
När: söndag 6 mars kl 16:00
 
Är du intresserad av att göra din röst hör? Fyll gärna i formulär nedan så vi kan uppskatta antalet deltagare: 
https://forms.gle/Q6Znki8nLKSmBPo6A
 
**ENG**
 
Förtroenderådet now invites you to the tenant’s spring meeting on March 6th, 2022 at 16:00.
At the tenant meeting, we will discuss the discharge of last year’s board, as well as the election of the nomination comittee. Finally, the auditor will give his thoughts on the economic report of 2021. Of course, there will also be the opportunity to take up your own questions or raise motions (instructions on how to raise a motion are found in the email that has been sent out regarding the meeting).
 
Where: FRitids on Gibraltargatan 78 (to the right of the stairs up to the reception)
When: Sunday, March 6th at 16:00.
 
Are you interested in geting your voice heard? Please fill out this form so we can estimate the number of participans:
https://forms.gle/Q6Znki8nLKSmBPo6A