post

Flyttstädning

Som ni kanske hört/läst har rutinerna kring flyttstädningen har varit under diskussion.
 
Så modellen ser ut idag så gör städfirman en städbesiktning efter att hyresgästen lämnat lägenheten. Brister som går att åtgärdas på mindre än 30 minuter åtgärdas på bekostnad av Chalmers Studentbostäder (CSB). Av de 1000 personer som flyttar ut per år debiteras endast ca 70 för extra städ. Dessa ca 70 ärenden har CSB granskat noga, med krav på dokumentering av bristerna innan den utflyttande faktureras för något. Om CSB bedömer att städfirman har haft fel debiteras inte den utflyttande. För de flesta fungerar modellen bra då CSB står för de många men mindre åtgärder som utförs. Men för de som blir debiterade så känns det självklart inte rätt att det är samma personer som besiktigar och åtgärdar problemen.
 
Det är tydligt att det finns ett problem med modellen, någonting som CSB håller med oss om nu när de har fått eran feedback. CSB är faktiskt väldigt måna om att alla som bor hos dem ska tycka om att göra det. Men de problem som existerar kan de inte göra någonting åt om de inte känner till de. T.ex. har de fått många färre klagomål på den nuvarande modell än deras tidigare modell när bovärdarna besiktigade och de utflyttande fick chanser på sig att städa om. Det är därför viktigt att ni skriver till CSB (eller oss) om problem som ni upplever.
 
CSB har redan påbörjat arbetet med att ändra modellen, men förändring kommer inte på en natt. Vi har regelbunden kontakt med CSB och kommer fortsätta försöka hitta en både rättvis och effektiv modell tillsammans.